Průběh studia

Školní rok probíhá od září až do dubna (kromě období prázdnin).

Slavnostní zahájení studia se uskuteční začátkem září v prostorách církve Slovo života v Brně.

Každý týden studujeme jeden předmět, který se skládá z 12 video lekcí (1 lekce = 1 hodina), některé předměty mají lekcí méně. Součástí výuky jsou chvály a modlitby, každý předmět je zakončen testem. Výuka probíhá na e-learningovém portálu Biblické internetové školy. Student by si měl během daného týdne poslechnout všechny videozáznamy k výuce, nastudovat potřebné materiály a ke konci týdne vyplnit elektronický test. Během každého předmětu bude prostor na dotazy a studenti také mohou využívat diskusního fóra ke sdílení svých poznatků se spolužáky.

I přesto, že se jedná o internetové studium, pořádáme pro naše studenty společná setkání v Brně (5x za školní rok) včetně misijního výjezdu v tuzemsku či zahraničí. Školní rok bude zakončen misijním výjezdem a poté graduací v dubnu/květnu.