O škole

Po mnoha vlnách probuzení převážně letničního a charizmatického hnutí v polovině minulého století povstává veliká potřeba budování nových věřících. Ježíš říká: „žeň je veliká, ale dělníků je málo...“ (Mt. 9/37). Problémem doby nebylo probuzení, ale nedostatek dělníků, tedy obyčejných (laických) věřících, které chtěl Bůh vybudovat a použít pro své velké dílo v posledních časech. Jako odpověď na tuto enormní potřebu Bůh povolává mnoho učitelů Božího slova, kteří zakládají biblické školy jako centra pro budování křesťanů. Po celém světě v té době povstávají desítky ba stovky takových škol. Bůh žehná tomuto dílu. Konkrétní potřeba a touha věřících získat pevné základy z Písma, rozvinout svůj osobní vztah s Bohem a především se připravit na službu, je skrze biblické školy naplňována.

Jednou z takových škol je i biblická škola Slovo života, která vznikla na konci osmdesátých let minulého století ve Švédsku a je inspirována podobnou školou RHEMA ve Spojených státech. Do této doby (působí již 30 let) má více než 27 tisíc studentů v mnoha pobočkách po celém světě (Čína, Vietnam, Rusko, Indie, Brazílie, Izrael atd.). V 90. letech působila i v naší zemi, kde ji během několika let při jednoročním denním studiu v Brně absolvovalo přes 700 studentů ze 14 zemí.

Po několikaleté přestávce jsme vnímali, že stejná potřeba opět povstává. Proto jsme se před dvěma roky rozhodli tuto školu v České republice znovu otevřít. Ve šk. roce 2014/15 tuto školu úspěšně dokončilo 70 studentů. Díky moderní technice a internetu můžeme studium na této unikátní biblické škole nabídnout opravdu širokému poli zájemců.