Předměty

Bible, Autorita věřícího, Přemáhající víra, Kniha Skutků, Boží charakter, Smlouva a vykoupení, Modlitba, Církevní historie, Základy víry, Církev, Misie, Život a služba Ježíše, Izrael, Starý zákon, Rodina a vztahy, Uzdravení, Spravedlnost a posvěcení, Vysvobození, Správa financí, Duch Svatý a jeho dary, Kázání a vyučování, Vedení, Chvály a uctívání, Poslední časy, Evangelizace a příprava na misii

Tyto předměty jsou vyučovány zkušenými učiteli, dlouholetými misionáři, pastory a evangelisty jako jsou: Carl-Gustaf Severin (evangelista a misionář s celosvětovou působností a bohatými zkušenostmi z misijní slubžy), Svante Rumar (přednášel na univerzitě Livets Ord, od r. 1985 vyučuje na BŠ Uppsala), Michal Vaněk (vedoucí hnutí Slovo života v ČR a pastor s více jak 15 letými zkušenostmi) a mnoha dalšími.